top of page

Vergi Muafiyeti

Gelir İdaresi Başkanlığı, ayrı bir iş yeri açmadan ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine, alet kullanmadan oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri esnaf muaflığı kapsamına alınacak hükmünü getirmiştir.

Söz konusu hüküm,1 Ocak 2021’den itibaren yürürlüğe girmiş ve uygulanmaktadır. Bu kapsamda evde ve elde yaptığım ürünler üzerinde vergi muafiyeti olduğundan dolayı AslindaBuYoktu.Com'dan aldığınız ürünler için fatura kesilmemektedir. Konu ile ilgili aşağıdaki açıklamalara göz atabilir ya da Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın sitesine bakabilirsiniz.

GVK Madde 9/6’ya Göre Gelir Vergisi Muafiyetinin Kapsamı Nedir?

Gelir Vergisi Kanunu 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi "Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir. ”şeklinde düzenlenerek, ilgili madde kapsamına girenlerin gelir vergisinden muaf oldukları hüküm altına alınmıştır.

Gelir Vergisi Muafiyeti Kapsamına Giren Ürünler Nelerdir?

GVK 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında "Havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ”ürünlerin muafiyet kapsamına değerlendirileceği ifade edilmiş olup, metnin sonunda yer alan "gibi” şeklinde yapılan düzenleme ile ürünlerin kapsamı geniş tutulmuştur.


Bu konuda Vergi Dairesi Başkanlıklarınca verilen emsal özelgeler incelendiğinde; evlerde yapılan Fıstık ezmesi, Kefir, kolye-küpe-yüzük üzerine yapılan çalışmalar, biblo, su kabağından şekil çizilerek evin bahçesinde yapılan ürünler, hatta kaktüs bitkisi yetiştirip satışı muafiyet kapsamında değerlendirilmiştir.

Vergi Muafiyeti: Metin
bottom of page